Một số hình ảnh về hoạt động ngoại khóa

Một số hình ảnh về hoạt động ngoại khóa

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu buổi chiều (Áp dụng từ 28/10/2019)

Thời khóa biểu buổi chiều (Áp dụng từ 28/10/2019)

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu buổi sáng (Áp dụng từ 28/10/2019)

Thời khóa biểu buổi sáng (Áp dụng từ 28/10/2019)

Lượt xem:

...
Phân công coi kiểm tra tuần 10-Ngày 26/10/2019

Phân công coi kiểm tra tuần 10-Ngày 26/10/2019

Lượt xem:

...
Phân công coi kiểm tra tuần 9

Phân công coi kiểm tra tuần 9

Lượt xem:

...
Phân công coi kiểm tra tuần 8 – Ngày 12/10/2019

Phân công coi kiểm tra tuần 8 – Ngày 12/10/2019

Lượt xem:

...
Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020

Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020

Lượt xem:

THÔNG BÁO Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020 Thực hiện Công văn số 1545/GDĐT-VP, ngày 27 tháng 9 năm 2019  của sở GD&ĐT về hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020. Nhà trường thông... ...
Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2019

Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2019

Lượt xem:

THÔNG BÁO Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2019 Thực hiện Công văn số 1546/SGDĐT-VP, ngày 27 tháng 9 năm 2019  của sở GD&ĐT về hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mếm yêu” năm học 2019. Nhà trường thông báo tới toàn thể giáo viên,... ...
Thời khóa biểu buổi sáng – Áp dụng từ 07/10/2019

Thời khóa biểu buổi sáng – Áp dụng từ 07/10/2019

Lượt xem:

...
THời khóa biểu buổi chiều – Áp dụng từ 07/10/2019

THời khóa biểu buổi chiều – Áp dụng từ 07/10/2019

Lượt xem:

...
Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân

Lượt xem:

...