ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Lượt xem:

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025 CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI: ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ – TRÍ TUỆ – ĐỔI MỚI  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch 149 KH/HU của Huyện ủy Krông Pắc, ngày 13/9/2019 về... ...
Danh sách học sinh các lớp chia ra học buổi sáng-chiều

Danh sách học sinh các lớp chia ra học buổi sáng-chiều

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu áp dụng từ 27/4/2020

Thời khóa biểu áp dụng từ 27/4/2020

Lượt xem:

...
Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Lượt xem:

[gview file=”http://c3phandinhphung.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/19_CT-TTG_24042020-signed.pdf ...
Thời khóa biểu chính khóa áp dụng từ ngà 27/04/2020

Thời khóa biểu chính khóa áp dụng từ ngà 27/04/2020

Lượt xem:

...
Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Lượt xem:

...
Lịch trực cơ quan từ 16/04 đến 03/05

Lịch trực cơ quan từ 16/04 đến 03/05

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »