Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

[gview file=”http://c3phandinhphung.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/19_CT-TTG_24042020-signed.pdf