Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2019

Thực hiện Công văn số 1546/SGDĐT-VP, ngày 27 tháng 9 năm 2019  của sở GD&ĐT về hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mếm yêu” năm học 2019.

Nhà trường thông báo tới toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh biết về cuộc thi này, đề nghị toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nghiên cứu kỹ cuộc thi và nhiệt liệt hưởng ứng. (Thể lệ cuộc thi vào mục VĂN BẢN/PHÁP CHẾ để xem)

Nếu cần biết thêm chi tiết cụ thể xin liên hệ cô Nguyễn Thị Hạnh.

Trân trọng thông báo!