Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

Hưởng ứng cuộc thi viết về “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 1545/GDĐT-VP, ngày 27 tháng 9 năm 2019  của sở GD&ĐT về hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020.

Nhà trường thông báo tới toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh biết về cuộc thi này, đề nghị toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nghiên cứu kỹ cuộc thi và nhiệt liệt hưởng ứng. (Thể lệ cuộc thi vào mục VĂN BẢN/ PHÁP CHẾ để xem)

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ cô Nguyễn Thị Hạnh.

Trân trọng thông báo!