Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
21-08 21/08/2019 Kế hoạch, Tài liệu về thi ý tưởng KHKT 2019-2020
02-chuan HT,PHT,GV 06/05/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Phiếu đánh giá chuẩn HT, PHT, GV và CC, VC (Mới)
HD-TD 08/03/2019 Kế hoạch, Hướng dẫn xét thi đua năm 2019
Thi THPT 08/03/2019 Kế hoạch, Tư vấn thi THPT QG
02 22/10/2018 Kế hoạch, Thông báo, II. Lĩnh vực dự thi Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi năm 2018 được chia theo các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; giáo dục và đào tạo; y tế; dịch vụ, du lịch; khoa học, công nghệ; tài chính; kinh doanh tạo tác động xã hội và các ngành nghề khác.