Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Chuan HT-GV-01 02/05/2019 Thông báo, Hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, PHT, giáo viên
02 22/10/2018 Kế hoạch, Thông báo, II. Lĩnh vực dự thi Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi năm 2018 được chia theo các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; giáo dục và đào tạo; y tế; dịch vụ, du lịch; khoa học, công nghệ; tài chính; kinh doanh tạo tác động xã hội và các ngành nghề khác.