Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/2019 12/02/2019 Văn bản chi bộ, Mẫu - Tài liệu về Chỉ thị 05
Cac loai bieu mau danh gia cua chi bo 05/12/2018 Văn bản chi bộ, Mẫu 5A dùng để đánh giá các đảng viên
HD 03/12/2018 Văn bản chi bộ, Nhận biết 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị