Nguyễn Đình Dũng
 • Nguyễn Đình Dũng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0905318124
 • dinhdung.pdp@gmail.com
Lê Ngọc Chương
 • Lê Ngọc Chương
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên, CTCĐ
 • 0984693329
Nguyễn Trọng Hưởng
 • Nguyễn Trọng Hưởng
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên, Tổ trưởng
 • 0987828684
Nguyễn Thế Lộc
 • Nguyễn Thế Lộc
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên, Tổ trưởng tổ KT&KĐCL-CNTT
 • 0986676644
 • nthloc146@gmail.com
Trần An Nhàn
 • Trần An Nhàn
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng
 • 0979774466
 • annhan719@gmail.com