Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QCK2 16/10/2019 Qui chế công khai, Qui chế công khai năm học 2019-2020
TL 07/10/2019 Pháp chế, Thể lệ cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2019
TL 07/10/2019 Thông báo, Thể lệ cuộc thi viết về “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020
CV 07/10/2019 Công văn, Công văn 5555-BGD
CT 02/10/2019 Pháp chế, Chỉ thị 10-TT
Luật 02/10/2019 Pháp chế, Luật mới
02/10/2019 Pháp chế, Qui định GVG
VBPL 02/10/2019 Pháp chế, Các văn bản pháp luật
21-08 21/08/2019 Kế hoạch, Tài liệu về thi ý tưởng KHKT 2019-2020
02-chuan HT,PHT,GV 06/05/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Phiếu đánh giá chuẩn HT, PHT, GV và CC, VC (Mới)
Chuan HT-GV-01 02/05/2019 Thông báo, Hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, PHT, giáo viên
HD-TD 08/03/2019 Kế hoạch, Hướng dẫn xét thi đua năm 2019
Trang 1 / 212»